Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Klauzula RODO

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Różyckiego 14 C.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:
 
 
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 pkt b RODO wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wynikających dwustronnych czynności prawnych (umowy, zamówienia, usługi, itp.) której jest Pani/Pan stroną.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji zobowiązania.
 3. Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, bankom, kancelariom prawnym, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. 
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy, nawiązania współpracy oraz dalszej ich realizacji, a niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością nawiązania lubdalszego kontynuowania współpracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  - prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
  Wniosek o usunięcie danych będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy.
 9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  - kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 40-028Katowice, ul. Różyckiego 14 C.
 10. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie obowiązującymi przepisami.
 
Z poważaniem
Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach