Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Spotkanie członków MIP w Monastyrze (4-8 grudnia 2019)

Międzynarodowe spotkanie członków MIP stanowiło z jednej strony podtrzymanie wieloletniej tradycji spotkań bilateralnych Saint-Etienne i Monastyru, ale głównym jego celem było omówienie przy udziale wszystkich partnerów MIP z pięciu miast partnerskich ustaleń poczynionych w czasie tegorocznej wizyty w Katowicach.

Wizyta przedstawicieli MIP z ramienia Saint-Etienne w Katowicach (22-23 października 2019)

Celem wizyty przedstawicieli Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości był przede wszystkim rozwój współpracy w ramach trzech głównych obszarów działalności MIP ze zidentyfikowanymi w ich obrębie partnerami.

Pośród uczestników delegacji znaleźli się:

Sigolène SAUNIER-HRUSTIC – wicedyrektorka wydziału współpracy międzynarodowej Miasta Saint-Etienne,

Jean-Christophe PEYRE – wicedyrektor ds. Kształcenia Liceum Hotelarskiego „Les Petites Bruyères w St.Chamond”,

Michèle THOMASSERY – wicedyrektor ds. Kształcenia Liceum Projektowania Mody (Lycée de la Mode Adrien Testud),

Alicja TARDY – prezes Stowarzyszenia ASEMKA,

Chabré GILLES – doradca miasta Saint-Etienne,

Emilie LENORMAND – doradca miasta Saint-Etienne.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP) połączony ze spotkaniem członków Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) (17-19 października 2018)

EKMŚP to największe w regionie wydarzenie poświęcone rozwojowi gospodarczemu ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla małych i średnich firm. Tegoroczna ósma edycja zgromadziła ponad 6,5 tys. uczestników w tym wielu gości zagranicznych. Poza seminariami i sesjami tematycznymi biorący udział w Kongresie przedsiębiorcy mogli nawiązać cenne kontakty podczas darmowych sesji B2B.

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP)

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Etienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Etienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast na szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych na lokalnym rynku.

Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości stanowi sieć łączącą uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców 5 miast sygnatariuszy.
 
Więcej informacji o MIP >>>

Warsztaty z udziałem "Mixera" z Saint-Etienne - 9 - 10 kwietnia 2017 r.

Organizacja wizyty studyjnej i wymiany doświadczeń między Mixer’em z Saint-Etienne będącym inkubatorem przemysłów kreatywnych, działającym przy Cite du Design w Saint-Etienne, a podmiotami planującymi uruchomienie w Katowicach projektów o zbliżonym charakterze:
1/ Spin Place – inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2/ Centrum Innowacji Katowice – inicjatywa Urzędu Miasta Katowice

Strona francuska była reprezentowana przez:
Dominique PARET – Wicedyrektor Saint-Etienne Métropole ds. Nauczania, Badań, Innowacyjności i Przedsiębiorczości
Lucie DELSART Kierownik Działu Przedsiębiorczości Saint-Etienne Métropole
Sandrine CHICHARD Kierownik Projektu Wsparcia Innowacyjności Saint-Etienne Métropole

Przeprowadzone na Uniwersytecie Śląskiem dwudniowe warsztaty miały na celu zaprezentowanie doświadczeń francuskich oraz podjęcie próby wspólnego wypracowania strategii rozwoju i współpracy w ramach inicjatyw Urzędu Miasta i Uniwersytetu Śląskiego.

 

Sesja pt. Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia - 11 października 2016 r.

Polsko-francuski panel podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w dniu 11 października 2016
Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia

 

Seminarium "Zasady oddelegowania: Francja, Niemcy i Belgia" - 9 czerwca 2016 r.

W dniu 9 czerwca 2016 w Katowicach odbyła się już IV edycja Forum poświęcona oddelegowaniu pt.  "Zasady oddelegowania: Francja, Niemcy i Belgia"

Seminarium Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym (...) - 16 maja 2013 r.

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach był inicjatorem seminarium dla Przedsiębiorców, które odbyło się 16 maja 2013 r. w Katowicach w innowacyjnym budynku Goeppert-Mayer przy ul. Konduktorskiej 33.
Seminarium zatytułowanie było: „Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym oraz Efektywna współpraca z francuskim partnerem biznesowym - dobre praktyki”.
Głównym celem seminarium było podzielenie się z uczestnikami doświadczeniami w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów polsko-francuskich. 

Wizyta Ambasadora Francji - 13-15 maja 2013 r.

W związku z kolejną edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego (13-15 maja 2013) w Katowicach przebywał z delegacją Ambasador Republiki Francuskiej, Pan Pierre Buhler, któremu towarzyszył między innymi Konsul Generalny, Pan Alexis Chahtahtinsky.
Podczas swojej wizyty Ambasador wziął udział w obradach i panelach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, spotkał się z władzami województwa śląskiego oraz Prezydentem miasta Katowice, Panem Piotrem Uszokiem.
 

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców - 25 kwietnia 2013 r.

Spotkanie poświęcone było Wolontariatowi Międzynarodowemu w firmach francuskich, unikatowemu narzędziu kierowanemu dla firm francuskich poszukujących możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych.
Gości powitali organizatorzy: Karl Zangerle (Alliance Française), Michel Oldenburg (Ubifrance) oraz Christophe Saby (DMSEK).
 
Po części powitalnej zgromadzeni wysłuchali prezentacji Pana Michela Oldenburga, który zaprezentował rozwiązania proponowane w ramach VIE (Volontariat International en Entreprise). Wystąpienie to wzbogaciły dodatkowo relacje osób, które funkcjonowały wcześniej w ramach wolontariatu i które podzieliły się swoimi doświadczeniami.
Następnie uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek, w ramach którego mieli okazję podyskutować poszerzając swoje kontakty biznesowe.