Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Szkolenie „Savoir vivre w dyplomacji i w biznesie”- 7 maj 2007 r.

Dnia 7 maja o godzinie 17.00 w Domu Miasta Saint- Etienne odbyło sie spotkanie zorganizowane przez członków Śląskiej Izby Młodych Przedsiębiorców, Forum Młodych Dyplomatów oraz przez Stowarzyszenie Domu Miasta Saint- Etienne.
Wiądącym tematem był ‘’Savoir vivre w dyplomacji i w biznesie’’. Swoje wystąpienia kolejno zaprezentowali Pan Tadeusz Biedzki - konsul honorowy Łotwy, Pani Dorota Kocot – wykładowca Akademii Młodych Dyplomatów oraz Pan Andrzej Wożniak- sommalier. Wykłady dotyczyły zasad, obyczajów różnych kręgów a także kultur, których znajomość jest niezbędna w dziedzinie dyplomacji i biznesu. Ostatni punt programu - wykład Pana Andrzeja Wożniaka, poświęcony kulturze wina, był połączony z degustacją różnych gatunków wina i serów. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Najważniejsze zagadnienia, potrzebne informacje dotyczące zasad savoir vivre zostały zawarte w formie biuletynu, który otrzymał każdy z uczstników.

Seminarium Skuteczne komunikowanie międzykulturowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontaktów międzykulturowych - 19 czerwca 2006 roku

W dniu 19 czerwca w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach odbyło się seminarium zatytułowane « Skuteczne komunikowanie międzykulturowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontaktów międzykulturowych ». 
Szkolenie zostało zorganizowane przez Dom Miasta Saint-Etienne we współpracy z Euro Info Centre oraz Szkołą Języków obcych i Komunikacji Międzykulturowej THE LINK. Część merytoryczna seminarium, którą prowadziła Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, skierowana była do polskich i francuskich przedsiębiorstw współpracujących z międzynarodowymi partnerami. Spotkanie to stanowiło kontynuację cyklu szkoleń organizowanych już od kilku lat przez Dom Miasta Saint-Etienne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kulturą organizacyjną na styku Polski i Francji.

Seminarium „Polak-Francuz, dwa bratanki” - 1 marca 2006

W dniu 1-go marca 2006 roku, w Domu Saint-Etienne w Katowicach odbyła się konferencja zatytułowana „Polak-Francuz, dwa bratanki”. Spotkanie to, inaugurujące Dni Frankofonii, poruszało tematykę relacji między Polakami i Francuzami w środowisku zawodowym. 
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem przygotowanym przez Pana Michała Kurtykę, w którym przypomniał on o odwiecznych więziach polityczno-historycznych łączących Polaków i Francuzów.
Dlaczego tak wiele mówi się o tym po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1-go maja 2004 roku. Czyżby po wielu wiekach wspólnej historii już nas nic nie łączyło? Czyżby lata wzajemnej współpracy i zrozumienia odeszły w zapomnienie?