Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Projekt mobilności Leonardo da Vinci - Działania wspierające młodzież na rynku pracy

Projekt „Działania wspierające młodzież na rynku pracy”
– Program Leonardo da Vinci
(nr projektu: 2013–1–PL1–LEO03–38361)

Saint-Étienne, Francja, 09-17 maja 2014 r.

Partnerzy projektu:
1) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – Polska
2) Association Saint-Étienne Métropole / Katowice we współpracy z Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Celem wizyty studyjnej, w której wzięli udział przedstawiciele śląskich instytucji rynku pracy, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych była wymiana doświadczeń w obszarze metod i narzędzi zwalczania bezrobocia wśród młodych ludzi. Po stronie francuskiej w realizacji projektu udział wzięło 17 francuskich instytucji zaangażowanych w walkę z wykluczeniem zawodowym młodzieży. Przygotowany przez DMSEK i ASEMKA program obejmował ponad 30 spotkań oraz dyskusji z francuskimi partnerami reprezentującymi różne szczeble samorządu terytorialnego. Wymiana doświadczeń realizowana była na terenie Saint-Etienne oraz Lyonu.
 
Zadania uczestników projektu:
- uczestnictwo w codziennych spotkaniach z partnerem podczas wyjazdu i realizacja programu wymiany doświadczeń,
- aktywny udział w prowadzonych dyskusjach i wymianie doświadczeń podczas pobytu w Saint-Étienne,
- uczestnictwo w przygotowaniu językowo-kulturowym,
- wypełnienie elektronicznego raportu w systemie Rap4Leo po powrocie z wymiany doświadczeń (instrukcja dostępu zostanie udzielona przez organizatora),
- przygotowanie prezentacji na zadany temat po powrocie z wymiany doświadczeń w ciągu 30 dni od daty powrotu.
 
Rezultaty projektu: zdobycie wiedzy przez uczestników na temat dobrych praktyk wykorzystywanych we wsparciu młodzieży do 25 roku życia na rynku pracy, poprawa jakości metod wsparcia młodzieży, przygotowanie prezentacji i transfer wiedzy wśród społeczności lokalnej na naszym rodzimym gruncie.
 
Więcej informacji o projekcie oraz raport i prezentację można znaleźć na stronie WUP >>>

„ZeSztukądoludzi” - 2007 r.

Dnia 6 marca 2007 roku w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach odbyła się premiera filmu „Zesztukądoludzi”, który jest zapisem niestandardowej akcji promujacej sztukę wśród zwyłych przechodniów, jaką przeprowadzili młodzi katowiczanie.
Na przełomie ostatnich kilku wiosenno – jesiennych miesiecy, a dokładnie mówiąc od października zeszłego roku do marca br przeprowadzili oni cykl happeningów łączących dużą dozę poczucia humoru i wiele zaangażowania ze strony młodych pasjonatów sztuki.
Grupa, działająca pod kryptonimem McArt, zaczęła swoją działalność od akcji w Parku Kościuszki, gdzie, w dniu otwarcia boiska do gry w petanque, przybliżali ludzi do współczesnej sztuki francuskiej jeżdżąc na rowerach z obrazami Miro i Chagalla oraz rozdając ulotki z cytatami Saint-Exupery’ego.
Kolejną akcję przeprowadzili już bezpośrednio na ulicach swojego miasta, na ulicy Stawowej, która jest najruchliwszym deptakiem stolicy Górnego Śląska. Grup rozsiadła się z książkami w ręku na okolicznych ławkach czytając na głos fragmenty przyniesionych książek, od Erica-Emmanuela Schmitta po Rolanda Topora. Przechodnie zwabieni ta lekturą już wkrótce dosiedli się do czytających. Happening ten powtórzyli w Gdańsku i na sopockim molo. Innym interesującym przedsięwzięciem było przechadzanie się z wielkim lustrem po ulicach miasta Katowic. Co widzieli przechodnie? Jak na to reagowali? Film pokazał nam ich zabawne reakcje i komentarze.
Na spotkaniu w Domu Miasta Saint–Etienne obecni byli sami autorzy projektu i jego wykonawcy a także ich rodzice i przyjaciele. Swoją obecnościa uświetnili go także Pani Katarzyna Daab-Borkowska, Naczelniczka Wydziału Zagranicznego UM oraz Pan Jerzy Forajter, Przewodniczący Rady Miejskiej miasta Katowice.
Zarówno przeprowadzone happeningi jak i sam film zyskały duże uznanie ze strony przybyłych gości.