Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Międzynarodowa Konferencja - Zieleń Miejska Katowice (6-7 czerwca 2019)

Międzynarodowa konferencja pn. „Zieleń Miejska Katowice” co roku dostarcza przestrzeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w sferze zarządzania terenami zielonymi na obszarach miejskich, gromadząc specjalistów z kraju i zagranicy, w tym z Saint-Etienne. Podobnie stało się w tym roku. Miasto Saint-Etienne reprezentował na konferencji Damien Septier z wystąpieniem pt. „Koncepcja nasadzania kwiatów w Saint-Etienne”.

Seminarium na temat problemów współczesnego społeczeństwa francuskiego (17 kwietnia 2019)

Seminarium pt. „Fenomen żółtych kamizelek. „Folklorystyczny” protest czy głęboki kryzys francuskiej demokracji” odbyło się 17 kwietnia 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wzięli w nim udział studenci oraz zaproszeni goście spoza uczelni. W roli prelegenta wystąpił Frédéric Mounier pochodzący z Saint-Étienne, a obecnie pracujący na Uniwersytecie Śląskim. Seminarium połączone było z debatą, w którą aktywnie włączyli się zaproszeni goście.

COP24 - Światowy Szczyt Klimatyczny ONZ w Katowicach (3-14 grudnia 2018)

Globalny szczyt państw Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) COP24 to wydarzenie poświęcone największym wyzwaniom środowiskowym współczesnego świata. Organizacja szczytu w Katowicach, stolicy dawnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ma szczególne znaczenie dla tego miasta, podobnie jak dla wielu innych poprzemysłowych aglomeracji.

Międzynarodowy Szczyt Miast Kreatywnych UNESCO w „Krakowicach” (11-17 czerwca 2018)

Kongres Miast Kreatywnych UNESCO w Katowicach (i Krakowie) z udziałem partnerów z Saint-Etienne stał się doskonałą okazją do debaty na temat roli kultury i przemysłów kreatywnych w generowaniu rozwoju miasta. Szczyt miast kreatywnych odbywający się w „Krakowicach” pozwolił na kontynuowanie wymiany doświadczeń obu miast wokół kreatywności muzycznej i designu

Konferencja „Metropolia pod napięciem” - 29 września 2017 r.

Konferencja „Metropolia pod napięciem”
Data: 29 września 2017 r.
Miejsce: Sala Konferencyjna CINiBA przy ul. Bankowej 11a w Katowicach
Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce i Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
 
Konferencja „Metropolia pod napięciem” poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce metropolitalnej, w związku z czym poruszone zostaną kwestie upodmiotowienia administracyjnego i politycznego obszarów metropolitalnych. Dyskusje będą dotyczyć także identyfikacji i monitorowania procesów miejskich celem kreowania efektywnych polityk publicznych na szczeblu miejskim i metropolitalnym oraz przezwyciężania napięć i niepokojów społecznych w europejskich obszarach metropolitalnych.
Gościem specjalnym konferencji po stronie francuskiej będzie Jean-Luc HUMBERT, Dyrektor Generalny Miasta i Metropolii Saint-Etienne. Doświadczenia niemieckie przedstawi Michael SCHWARZE‐RODRIAN, Dyrektor Departamentu Współpracy europejskiej i regionalnej Zagłębia Ruhry.
 
Program konferencji >>>
 

Konferencja Miasta Kreatywne UNSECO - 10 października 2016

Tytuł konferencji:
MIASTA KREATYWNE, KREATYWNI MIESZKAŃCY, KREATYWNE PRZEMYSŁY - ROZWÓJ PO KRYZYSIE
Data: 10-11 października 2016 rok
Miejsce: Miasto Ogrodów Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice
Organizator: Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach
Współorganizatorzy: Katowice Miasto Ogrodów, Miasto Katowice, Stow. ASEMKA
Partnerzy: Miasto Saint-Etienne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii UŚ
 
Program konferencji >>>
 

Konferencja "Rewitalizacja i ożywianie centrum miasta w kontekście równoważenia procesów suburbanizacji" - 11 czerwca 2015 r.

11 czerwca 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongersowym w Katowicach odbyła się polsko-francuska konferencja pt. „Rewitalizacja i ożywianie centrum miasta w kontekście równoważenia procesów suburbanizacji”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Katowice, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Konsul Honorowa Republiki Francuskiej.
W konferencji wzięło udział łącznie 89 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele mediów lokalnych, pracownicy naukowi Uniwersytetu Ślaskiego, przedstawiciele Miasta Katowice i różnych instytucji oraz firm z regionu Śląska. W czasie konferencji gościnnie wystąpili również prelegenci z Saint-Etienne, Panowie Patrice Rainieri (Wspólnota Aglomeracji Saint-Etinne Métropole) i Fabien Vercasson (Merostwo Saint-Etienne). Wystąpienia i dyskusje prowadzone w trakcie wydarzenia były tłumaczone symultaniczne.
 
Relacja filmowa z konferencji

Konferencja „Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast poprzemysłowych” - 6 czerwca 2014 r.

 
Tytuł konferencji:
Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast poprzemysłowych
- o roli nauk społecznych w wytwarzaniu miasta i refleksji nad miastem
Data: 6 czerwca 2014 r.
Miejsce: Willa Goldsteinów, Katowice, pl. Wolności 12A.

Kontekst i problematyka konferencji:
Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad metodami i narzędziami waloryzacji dziedzictwa przemysłowego, jako czynnika sprzyjającego transformacji dawnych miast przemysłowych. Dziedzictwo przemysłowe jest tu rozumiane szeroko zarówno w odniesieniu do jego manifestacji materialnych (budynki, przestrzenie, itp.) oraz niematerialnych odnoszących się do określonej świadomości, kapitału kulturowego, etosu pracy i kompetencji.
Poruszana problematyka będzie rozpatrywana w perspektywie roli, jaką mają do spełnienia nauki społeczne, w procesie nowego odczytywania, a tym samym waloryzacji dziedzictwa przemysłowego i wskazywania metod włączenia go w proces endogennego rozwoju regionalnego.
 
Relacja filmowa z wydarzenia
 

Konferencja o „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność - O granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii” - 11 kwietnia 2013

Dnia 11 kwietnia 2013 roku w Auli Kazimierza Lepszego na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja poświęcona tematyce demokracji lokalnej, pt. „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność „o granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii”.
Zorganizowana została przy współpracy Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego oraz Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
 
Zebranych gości oraz prelegentów powitali: Pan Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz Pan André Friedenberg, wicemer miasta Saint-Etienne.

Konferencja Sieci współpracy i Klastry przedsiębiorstw a regiony wiedzy – francuskie i polskie doświadczenia - 27 marca 2012 r.

Sieci współpracy i Klastry przedsiębiorstw a regiony wiedzy – francuskie i polskie doświadczenia (27 marca 2012 r.)
Dnia 27 marca 2012 roku w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona współpracy przedsiębiorstw oraz klastrów i parków technologicznych z regionu Katowic i Saint-Etienne. Konferencja ta została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego oraz Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
 
Konferencja ta wpisuje się pewien ciąg polsko-francuskich konferencji, organizowanych przez Dom Miasta Saint-Etienne nieprzerwanie każdego marca od 2003 roku. Ostatnie trzy konferencje dotyczyły zagadnień metropolitalnych, obecna poświęcona była źródłom dynamicznego rozwoju największych aglomeracji miejskich. To właśnie tu mamy do czynienia z silną koncentracją tych aktorów i podmiotów, za świata nauki, biznesu czy polityki, których wzajemna efektywna współpraca jest postrzegana obecnie jako podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej w skali krajowej, europejskiej czy światowej.
Z tej współpracy, która bazuje na zaufaniu, a skutkuje intensywnym przepływem informacji i wiedzy, rodzą się najbardziej innowacyjne projekty, nowe rozwiązania i zaawansowane technologie, przekształcając dany obszar w region uczący się, region wiedzy.
 
Relacja filmowa z konferencji