Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Konferencja „Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast poprzemysłowych” - 6 czerwca 2014 r.

 
Tytuł konferencji:
Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast poprzemysłowych
- o roli nauk społecznych w wytwarzaniu miasta i refleksji nad miastem
Data: 6 czerwca 2014 r.
Miejsce: Willa Goldsteinów, Katowice, pl. Wolności 12A.

Kontekst i problematyka konferencji:
Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad metodami i narzędziami waloryzacji dziedzictwa przemysłowego, jako czynnika sprzyjającego transformacji dawnych miast przemysłowych. Dziedzictwo przemysłowe jest tu rozumiane szeroko zarówno w odniesieniu do jego manifestacji materialnych (budynki, przestrzenie, itp.) oraz niematerialnych odnoszących się do określonej świadomości, kapitału kulturowego, etosu pracy i kompetencji.
Poruszana problematyka będzie rozpatrywana w perspektywie roli, jaką mają do spełnienia nauki społeczne, w procesie nowego odczytywania, a tym samym waloryzacji dziedzictwa przemysłowego i wskazywania metod włączenia go w proces endogennego rozwoju regionalnego.
 
Relacja filmowa z wydarzenia
 
 Program konferencji >>>
 
Plakat konferencji >>>