Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Międzynarodowa Konferencja - Zieleń Miejska Katowice (6-7 czerwca 2019)

Międzynarodowa konferencja pn. „Zieleń Miejska Katowice” co roku dostarcza przestrzeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w sferze zarządzania terenami zielonymi na obszarach miejskich, gromadząc specjalistów z kraju i zagranicy, w tym z Saint-Etienne. Podobnie stało się w tym roku. Miasto Saint-Etienne reprezentował na konferencji Damien Septier z wystąpieniem pt. „Koncepcja nasadzania kwiatów w Saint-Etienne”.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych jest jednym z priorytetów obydwu miast partnerskich, które kładą obecnie duży nacisk na podnoszenie jakości życia swoich mieszkańców, poprzez poprawę warunków środowiskowych oraz adaptację do zmian klimatycznych.