Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Konferencja Metropolitalna gra interesów – czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki - 31 marca 2011 r.

To już trzecia z rzędu konferencja poświęcona właściwemu zarządzaniu i rozwojowi obszarów metropolitalnych w Polsce i we Francji.
Konferencja "Metropolitalna gra interesów – czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki" została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Katowice, Metropolii Silesia, Uniwersytetu Śląskiego oraz Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Odbyła się 31 marca 2011r. w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, w Auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach.
Uczestników konferencji powitali Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice, prof. dr hab. Wiesław Banyś - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Dawid Kostempski - Przewodniczący Zarządu GZM.

Konferencja „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii” - 25 marca 2010 r.

W ramach corocznych obchodów Dni Frankofonii, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego zorganizował konferencję pt. „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii” - od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu”.
 
Konferencja, którą objął swoim honorowym patronatem J.M. Rektor Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się 25 marca 2010 roku w Auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ i zgromadziła ponad 100 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, studenci oraz szeroka publiczność.

Konferencja „Czy idea metropolii może być zaraźliwa?” – 31 marzec 2009

Dnia 31 marca 2009 roku, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się konferencja pt. „Czy idea metropolii może być zaraźliwa?” zorganizowana przez Urząd Miasta w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz przez Dom Miasta Saint-Etienne.
 
Celem konferencji było włączenie się w dyskusję związaną z planami utworzenia na terenie województwa śląskiego metropolii, skupiającej wokół Katowic miasta wchodzące w skład śląskiej konurbacji. Zamysłem organizatorów było podjęcie debaty na temat znaczenia, jakie mają metropolie dla rozwoju jednostek miejskich wchodzących w ich skład. Podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na pytanie na ile metropolie działając jako jednostki administracyjne, funkcjonują także w świadomości swoich mieszkańców, jako kolejny poziom wspólnej miejskiej przestrzeni społecznej. Uwaga organizatorów skupiła się na problematyce promocji obszarów metropolitalnych zarówno względem ich mieszkańców, jak i otoczenia krajowego i zagranicznego.
Ponieważ w Polsce idea metropolii jest bardzo młoda, zaś jej podstawy legislacyjne wciąż znajdują się na etapie krystalizacji, podczas konferencji organizatorzy posłużyli się przykładem miasta partnerskiego Katowic, Saint-Etienne, które ma w tym zakresie bogate doświadczenia stojąc od lat na czele metropolii noszącej nazwę „Saint-Etienne Métropole”.

Konferencja „ Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym” – 26 listopad 2008 r.

Dnia 26 listopada 2008 roku, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się konferencja pt. „Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym” zorganizowana przez Forum Młodych Dyplomatów, Ambasada Republiki Francuskiej w RP, Radę Samorządu Studenckiego Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ oraz Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
 
Głównym celem konferencji było przybliżenie priorytetów Prezydencji Francuskiej w UE oraz podjęcie debaty dotyczącej polityki energetycznej, nie tylko w aspekcie europejskim, ale również w wymiarze regionalnym. Konferencja ta umożliwiła także przedstawienie dwóch punktów widzenia - Polski i Francji odnośnie pakietu klimatycznego, poruszyła problematykę energii atomowej oraz stanowiła próbę znalezienia w tych sprawach kompromisowego rozwiązania.

Konferencja - "Mobilność w Europie" - 5 marca 2008 r.

Hasło „Mobilność w Europie” jako szansa na karierę zawodową dla młodych ludzi, władających językiem francuskim, stanowiło główny temat konferencji, która odbyła się 5 marca w auli Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obrady dotyczące perspektyw pracy, staży i wolontariatu we francuskich uczelniach, przedsiębiorstwachi różnych stowarzyszeniach, zorganizowane zostały przez Urząd Miasta, Uniwersytet Śląski oraz DMSE.
 
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniami Wiceprezydenta Miasta Katowice, Pana Józefa Kocurka, Prorektora Uniwerstytetu Śląskiego, Profesora Wiesława Banysia oraz przedstawiciela Domu Miasta Saint – Etienne, Profesora Jacka Wodza, którzy powitali zgromadzonych i przedstawili swoje refleksje na temat możliwości, jakie daje podróżowanie po Europie połączone ze studiami lub pracą. Podczas trwania obrad przybył również Konsul Generalny Francji, Pan Pascal Vagogne, który także serdecznie przywitał słuchaczy oraz zachęcał do korzystania z różnych opcji mobilności akademickiej i zawodowej.

Konferencja „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnianie osób wchodzących na rynek pracy elementem rozwoju miasta” - 2 marca 2006 r.

Dnia 2 marca 2006 roku w auli rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnianie osób wchodzących na rynek pracy elementem rozwoju miasta”.
Z inicjatywą zorganizowania konferencji wystąpiło Stowarzyszenie Francja Polska dla Europy, a jej współorganizatorami na szczeblu lokalnym byli Urząd Miasta Katowice, Uniwersytet Śląski oraz Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Było to już kolejne z cyklu spotkań nt. „Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w strategii lizbońskiej. Głos społeczeństwa obywatelskiego”. Katowicka konferencja zakończyła się sporym sukcesem, o czym może świadczyć fakt, że zgromadziła prawie 200 uczestników.