Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Współpraca Liceum Claude Fauriel z Saint-Etienne oraz Liceum Kopernika w Katowicach - 2017 r.


Wymiana młodzieży.
Pobyt młodzieży polskiej w Saint-Etienne zakładający pełne uczestnictwo w życiu szkoły, oraz zakwaterowanie u polskich rodzin
(21 marca - 11 kwietnia 2017)
Wizyta młodzieży z Saint-Etienne w Katowicach. Jedną z osób towarzyszących młodzieży był Robert Karulak, wicedyrektor liceum Claude Fauriel, a jednocześnie radny miasta Saint-Etienne oraz wiceprezes Saint-Etienne Metropole ds. kultury i dizajnu
(12 – 26 październik 2017)