Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Obchody Święta Frankofonii w Katowicach - 2017 r.

 
24 marca 2017 r.
Show na skrzypcach w wykonaniu Pani Magdaleny Szymańskiej. Pani Szymańska ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zwieńczeniem edukacji muzycznej były studia na Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie oprócz gry na skrzypcach, doskonaliła umiejętność gry na fortepianie, organach oraz śpiew.
Noc kina francuskiego w katowickim Kinie Światowid, organizowana dwa razy w roku i mająca na celu przybliżenie mieszkańcom Śląska oraz Zagłębia kultury francuskiej. Tegoroczna wiosenna noc kina francuskiego obejmowała projekcję dwóch filmów, tj. „Skazana na miłość” w reż. Lisy Azuelos oraz „Jutro będziemy szczęśliwi” w reż. H. Gelin. Dla uczestników nocy filmowej przewidziano poczęstunek ufundowany przez Dom St-Etienne w postaci tradycyjnych croissantów, sera i bagietek oraz wina.
Zobacz plakat
 
30 marca 2017 r.
Dzień studyjny poświęcony życiu politycznemu współczesnej Francji, współorganizowany z Uniwersytetem Śląskim oraz Akademickim Centrum Sukcesu (AkCeS). Wydarzenie to skierowane było zarówno do młodzieży licealnej, jak i studentów, którym bliskie są język i kultura Francji. Seminarium było szansą na głębsze zrozumienie określonych aspektów francuskiej współczesnej rzeczywistości politycznej (instytucji wyborów, aktu głosowania i kształtowania się świadomości politycznej młodzieży). Zbliżające się wybory prezydenckie we Francji były doskonałą okazją do dyskusji wokół tych kwestii, czemu sprzyjała obecność zaproszonego gościa, dr Davida Gouard, socjologa i politologa z Uniwersytetu w Montpellier.
Zobacz plakat

Współpraca Liceum Claude Fauriel z Saint-Etienne oraz Liceum Kopernika w Katowicach - 2017 r.


Wymiana młodzieży.
Pobyt młodzieży polskiej w Saint-Etienne zakładający pełne uczestnictwo w życiu szkoły, oraz zakwaterowanie u polskich rodzin
(21 marca - 11 kwietnia 2017)
Wizyta młodzieży z Saint-Etienne w Katowicach. Jedną z osób towarzyszących młodzieży był Robert Karulak, wicedyrektor liceum Claude Fauriel, a jednocześnie radny miasta Saint-Etienne oraz wiceprezes Saint-Etienne Metropole ds. kultury i dizajnu
(12 – 26 październik 2017)

Międzynarodowe Biennale Design w Saint-Etienne - 5 - 9 marca 2017 r.

Udział delegacji Miasta Katowice oraz Domu Miasta Saint-Etienne w uroczystym otwarciu Międzynarodowego Biennale Design w Saint-Etienne. Miasto Katowice było reprezentowane przez Panią Marzenę Szubę, wiceprezydenta miasta Katowice oraz Panią Michalinę Bajor, pracownika Wydziału promocji Urzędu Miasta Katowice.
Pobyt delegacji było okazją do organizacji spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach i obu miast pozwalających na koordynację aktualnie realizowanych projektów.

Dwunasta edycja „Katowickich Spotkań z Francją” (październik - listopad 2016)

Katowickie "Spotkania z Francją” to cykl imprez kulturalnych, których celem jest przybliżenie mieszkańcom Katowic miasta partnerskiego Saint-Etienne oraz kultury francuskiej.
 
17 listopada 2016
Wieczór Beaujolais Nouveau – we współpracy z hotelem „Campanile” oraz Fundacją The LINK w Katowicach oraz przy wsparciu sponsorów: firmy Carrefour oraz Eletechnika Polska należącej do grupy ETN.
Poza wspaniałym poczęstunkiem wieczór uświetnił koncert akordeonowy oraz wystawa malarstwa.
Celem tej inicjatywy poza jej aspektami rozrywkowymi i kulinarnymi jest przede wszystkim integracja środowiska katowickich frankofonów i frankofilów. Wieczór Beaujolais Nouveau jest doskonałą i - jak się okazuje - często jedyną okazją w ciągu roku do spotkania i lepszego poznania ludzi, którzy tworzą sieć współpracy wokół Domu Saint-Etienne, a reprezentują różne sektory i branże.
 
25 listopada 2016
Noc kina francuskiego¬ w kinie Światowid połączona z francuskim poczęstunkiem.
Repertuar tegorocznej nocy francuskiego kina obejmował projekcję dwóch filmów, tj. „Odyseja” (L'odyssée) w reżyserii Jérôme Salle, z udziałem między innymi Audrey Tautou oraz „Tancerka” (La danseuse) w reżyserii Stéphanie Di Giusto, z udziałem między innymi Stéphanie Sokolinski. Jak zawsze uczestnicy nocy kina francuskiego w przerwach miedzy seansami mogli skorzystać z francuskiego bufetu ufundowanego przez sponsorów.
Recital akordeonowy muzyki francuskiej w wykonaniu Pawła Cieplaka. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie zaprezentował transkrypcje utworów klawesynowych, organowych i fortepianowych dawnych mistrzów, jak Cesar Franck czy Claude Debussy, oryginalną francuską literaturę akordeonową oraz walce w stylu Musette.
 
17-18 listopada 2016
Spektakl „Krawiec Niteczka” Zbigniewa Głowackiego w wykonani teatru lalki Ateneum z Katowic w Saint-Etienne. Spektakl jest kontynuacją współpracy katowickiego teatru z Teatrem „Libre” z Saint-Etienne oraz Teatrem „Imprimerie” z Rive de Gier, które łączy podpisana w Domu St-Etienne w 2014 roku umowa współpracy.

Obchody Święta Frankofonii w Katowicach (marzec – kwiecień 2016)


17 i 21 marca 2016
Dwuczęściowe seminarium współorganizowane z Uniwersytetem Śląskim oraz Akademickim Centrum Sukcesu (AkCeS) połączone z projekcją filmu (pt. Un homme qui crie), wideotransmisją i wideokonferencją w ramach wykładu pisarza Alain Mabanckou wygłaszanego w College de France, a także wystąpieniami ekspertów poświęconych tematyce języka francuskiego i francuskiej kultury.

1 kwietnia 2016
Recital piosenki francuskiej w wykonaniu Joanny Wolnej z zespołem Melancholia. Pani Wolny jest laureatka Konkursu Piosenki Francuskiej. Debiutowała już jako 17-latka na scenie Opery Leśnej w Sopocie przy kilkutysięcznej publiczności. Obecnie współpracuje z grupą doskonałych muzyków jazzowych, którzy odświeżyli znane piosenki francuskie nowymi aranżacjami.
Noc kina francuskiego w katowickim Kinie Światowid, organizowana dwa razu w roku i mająca na celu przybliżenie mieszkańcom Śląska oraz Zagłębia kultury francuskiej. Tegoroczna wiosenna noc kina francuskiego objęła projekcję dwóch filmów, tj. „Marguerite” w reż. Xavier Giannoli oraz „Szukając Kelly” (Les cowboys) w reż.Thomas Bidegain, Dla uczestników nocy filmowej przewidziano poczęstunek ufundowany przez Dom St-Etienne w postaci tradycyjnych croissantów, sera i bagietek oraz wina.
Plakat

6 kwietnia 2016
Partnerstwo w organizacji seminarium pt. "Francja jakiej nie znacie. Odkryj różnorodne aspekty funkcjonowania V Republiki Francuskiej". Wydarzenie to miało na celu promocję i przybliżenie zainteresowanym osobom francuskiej kultury, społecznych realiów oraz uwarunkowań panujących w tym kraju. Wkład Domu St-Etienne polegał na przygotowaniu i przedstawieniu przez jego przedstawiciela wystąpienia pt. "Francja w procesie zmiany. Ewolucja organizacji terytorialnej i systemu władzy V Republiki na początku XXI wieku".

Współpraca liceów i wymiana młodzieży (2016r.)

 
Rozpoczęcie realizacji zainicjowanej przez Dom Saint-Etienne współpracy między Liceum Claude Fauriel z Saint-Etienne i Liceum im Kopernika w Katowicach (2016)
W marcu 2016 roku pierwsza grupa uczniów katowickiego liceum rozpoczęła miesięczny pobyt w Saint-Etienne, w trakcie którego uczęszczali do partnerskiego liceum biorąc udział w regularnych lekcjach. Następnie w maju 2016 grupa młodych Francuzów udała się do Katowic, gdzie uczęszczała do Liceum im Kopernika. W przypadku obu pobytów, uczniowie gościli w domach rodzin uczestniczących we współpracy. Projekt współpracy przewiduje także uczestnictwo katowickich uczniów, w kształceniu przygotowującym do egzaminów wstępnych do tzw. Grandes Ecoles.
Podpisanie umowy o współpracy między dwoma liceami. W dniach 14-16 marca w Saint-Etienne przebywała delegacji Liceum im. Kopernika celem zapoznania się z bazą dydaktyczną partnerskiej szkoły w Saint-Etienne. W trakcie wizyty omówione zostały perspektywy przyszłej współpracy oraz treść umowy pieczętującej współpracę obu placówek.

Wystawa malarstwa Danuty Bruyere i Kuby Janysta

28 maja 2015 r. Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach gościł dwóch artystów, Panią Danutę Bruyere i Pana Kubę Janysta, w ramach wernisażu wystawy malarstwa abstrakcyjnego.
Artyści mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i przedstawić pokrótce dwa różne podejścia, które przyjęli w swojej sztuce. Pani Bruyere prezentowała prace wykonane w autorskiej technice akryl na winylu, która jest zarejestrowana i chroniona przez I.N.P.I. we Francji. Pan Kuba Janyst, z wykształcenia architekt, pokazał 8 prac wykonanych w technice olejnej i akrylowej.
Ta kolejna zorganizowana przez DMSEK wystawa, tym razem we współpracy z Fundacją Polska Przyszłość, także zgromadziła pokaźną grupę miłośników sztuk plastycznych z Katowic i okolic. W wernisażu udział wzięli również reprezentanci Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach.
Ta kolejna zorganizowana przez DMSEK wystawa, tym razem we współpracy z Fundacją Polska Przyszłość, także zgromadziła pokaźną grupę miłośników sztuk plastycznych z Katowic i okolic. W wernisażu udział wzięli również reprezentanci Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach.
Wystawa była dostępna dla zwiedzających w siedzibie DMSEK do 10 czerwca br.

Pokaz filmu „Etrangers/Obcokrajowcy”

W czwartek 26 marca 2015 r. o godzinie 20:00, w kameralnej
atmosferze, odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Étrangers/Obcokrajowcy”.
 Dokument zrealizowany przez Loïca Gatteau, pochodzącego z okolic Nantes nad Loarą francuskiego filmowca i założyciela PolaFilms, ciekawie ujmuje tematykę emigracji Francuzów do Polski. Daje widzom możliwość wysłuchania żywych relacji przedstawicieli wspólnoty francuskiej w Polsce i przyjrzenia się stosunkom polsko-francuskim pod kątem zwyczajów panujących w domu i w pracy. W sposób lekki i zabawny film przedstawia opinię Polaków na temat Francuzów i kreśli rys dwóch narodowości.
Po projekcji filmu widzowie byli zaproszeni do krótkiej dyskusji z udziałem reżysera i francuskiej dziennikarki mieszkającej w Polsce, Virginie Little.

Noc Kina Francuskiego - 20 marca 2015

Dnia 20 marca 2015 r. w Kinie Światowid w Katowicach odbyła się kolejna edycja wiosennej Nocy Kina Francuskiego.
Każdego roku wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród miłośników kultury francuskiej.
Tym razem projekcja filmów i koncert zgromadziły na sali kinowej ponad 120 widzów,
którzy w ten wspaniały wieczór mogli delektować się wyjątkowym programem muzycznym „Mademoiselle chante le blues”.
Repertuar w wykonaniu utalentowanej studentki wokalistyki jazzowej, Doroty Zygadło, i akompaniatora, Igora Smaruja, był niezwykłą wędrówka po meandrach francuskiej muzyki rozrywkowej od czasów Edith Paif aż po ZAZ.
Natomiast tegoroczna projekcja filmów objęła dwa tytuły: „Fanka” w reżyserii Jeanne Henry i „Seks, miłość i terapia” w reż. Tonie Marshall.
Całość zwyczajowo uświetnił francuski poczęstunek w formie wina, bagietek i serów francuskich.
Wydarzenie to po raz kolejny było okazją do spotkania z językiem i barwną kulturą francuską. Jest to zasługa starań Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach i jego owocnej współpracy z partnerami, tj. Alliance Française oraz Kinem Światowid. Spotkanie było także objęte patronatem honorowym Konsul Honorowej Francji, Pani Anny Krasuskiej-Terrillon.

20 lat Partnerstwa Miast !!! (1994 – 2014)

20 lat Partnerstwa Miast !!! (1994 – 2014)
 
6 czerwca 2014
- Konferencja „Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast przemysłowych”
godz. 10:00, Willa Goldsteinów, Katowice, Pl. Wolności 12a
Wstęp wolny
Plakat
- Koncert piosenki francuskiej Valerie Gonzalez Trio
godz. 19:00, scena w Parku Kościuszki
wstęp wolny
Plakat
 
8 czerwca 2014
- Koncertu Chóru Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Chóru Sup’Vocalis z Saint-Etienne.
godz. 19:00, Ewangelicka Katedra Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, ul. Warszawska 18,
wstęp wolny
Plakat
 
15 czerwca 2014
- VIII Turniej Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice oraz mini turniej Petanque dla dzieci
od godz. 9:00, Park Kościuszki w Katowicach
Impreza otwarta
Plakat
 
12 września 2014
- Inauguracja Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach
Zaproszenie
- Wernisaż wystawy akwareli Josepha Michalskiego
pt. Francja akwarelą malowana
Plakat
 
13 września 2014
Koncert plenerowy zespołów z Saint-Etienne w trakcie obchodów urodzin miasta Katowice
Scena w Dolinie Trzech Stawów
godz. 17:00
- występ zespołu Jah Gaia z Saint-Etienne (reggae) zdjęcie
- występ zespołu zespołu ESKA (RAP) zdjęcie
- Uroczyste posadzenie Drzewa 20-lecia na Placu Miast Partnerskich w Katowicach Ligocie
Zobacz zdjęcie
 
23 września 2014
Francuskie pożegnanie lata
Kino Światowid, godz. 19:00
- Koncert Romain Lateltin
- Projekcja filmu "Spódnice w górę"
Zobacz plakat
 
20 listopada 2014
Wieczór Beaujolais Nouveau 2014
(Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach)
Program obejmował francuski poczęstunek,
francuską muzykę na żywo oraz wystawę francuskiej biżuterii
Zobacz plakat

21 listopada 2014
Katowickie Spotkania z Francją (Kino Światowid Katowice)
Noc Kina Francuskiego (filmy „Trzy serca”, „Sils Maria”)
Mini-recital piosenki francuskiej Marii Baładżanow
Zobacz plakat
 
10 grudnia 2014
II edycja Forum pt. "Oddelegowanie do Francji i Belgii »
Patronat honorowy Wiceministra Gospodarki Pana Tomasza Tomczykiewicza
oraz Wojewody Śląskiego Pana Piotra Litwy.
(Hotel Qubus Katowice)
Zobacz zdjęcie